Junes fonde introducerer en ændring til prisstrukturen i ekstraordinære situationer

På grund af den ekstraordinære situation, som coronavirussen har medført på de finansielle markeder, er der også opstået en ekstraordinær situation for investeringsfonde verden over, og det gælder også Junes fonde.

Selvom de fleste, der investerer med June, er langsigtede investorer, har de store udsving medført, at flere June-brugere end normalt, har solgt ud af deres investeringer.

 

En beskyttelsesmekanisme

Når mange June-kunder sælger ud af deres andele i June-fondene, skal fondene sælge ud af de underliggende investeringer, som fondene har i aktie- og obligationsbaserede indeksfonde. Når June-fondene sælger ud af de underliggende fonde, medfører det nogle ekstra handelsomkostninger. Under normale omstændigheder, bliver omkostningerne ved køb og salg af de underliggende fonde absorberet af June-fondene og på den måde dækket af fællesskabet. Men når mange sælger på en gang, og når handelsomkostningerne er højere, kan det potentielt påvirke værdien af hele June-fonden. Sker det, vil det betyde, at de tilbageværende June-investorer, betaler regningen for dem, der sælger ud. Det samme gælder, hvis ekstraordinært mange vil købe andele i Junes fonde samtidig.

For at forhindre det i at ske, har Junes fonde siden 17. marts 2020 i enkelte situationer benyttet en ændret afregning ved køb og salg, som inkluderer såkaldte swing prices, som træder i kraft, når ekstraordinært mange investorer vil sælge – eller købe – samtidig.

 

Sådan virker swing prices

Swing prices betyder kort fortalt, at i perioder hvor ekstraordinært sælger deres andele i Junes fonde, vil det være de kunder, der sælger ud af deres investeringer, der skal dække de ekstraordinære omkostninger, og ikke alle investorer i Junes fonde. I perioder hvor ekstraordinært mange kunder køber sig ind i Junes fonde, vil swing prices også træde i kraft og gælde efter samme princip, men med modsat fortegn, således at de mange købere dækker omkostningerne ved, at der skal foretages nye investeringer.

På den måde belaster det ikke de øvrige investorer i fonden, som det ville gøre, hvis man ikke havde swing prices i fondene. Danske Bank og Danske Invest tjener ikke penge på swing prices.

 

Hvad betyder det i praksis?

Swing prices bliver, som tidligere nævnt, aktiveret når der på samme dag er ekstraordinært mange der sælger (eller køber) deres andele af Junes fonde. På dage hvor der ikke er en markant overvægt af køb eller salg, men et lige forhold mellem handlerne, bliver swing prices ikke aktiveret.

Præcis hvor meget kursen bliver ændret, som følge af dette ”swing”, afhænger af markedssituationen på den pågældende dag.

I marts 2020 var der kun få dage, hvor swing prices var aktiveret i Junes fonde. På disse dage oplevede de kunder, der solgte deres investering, at kursen var reduceret med op til 1,31% som følge af swing.

Det generelle prisniveau i Junes fonde bliver således ikke forhøjet, og den gennemsnitlige årlige pris for en June-investering er stadig 0,69% + indirekte omkostninger.