Februar bød på store fald på de finansielle markeder. Det gik også ud over Junes fonde.

Selvom måneden startede med pæne stigninger for aktier, endte februar med negative afkast for alle Junes fonde. Det skyldes først og fremmest den stigende frygt for, hvordan coronavirusen kan risikere at sprede sig til flere steder i verden og påvirke samfund og økonomi negativt, som vi har set i Kina, hvor både forbruget og produktionen i nogle områder er blevet reduceret kraftigt. Det er dårligt nyt for aktier, som alene i den sidste uge af februar faldt med ca. 11% på globalt plan.

For obligationer var billedet dog noget bedre. De endte måneden på nogenlunde samme niveau, som den startede. Derfor er det de June-fonde, der indeholder størst andel af aktier, der har oplevet det største fald i februar, mens fondene med størst andel af obligationer har oplevet noget mindre fald.

 

Hvad kan jeg gøre når markederne falder?

Som investor er det aldrig rart at opleve fald, det har vi fuld forståelse for. Men det kan ikke undgås, at en investering svinger op og ned i værdi. Derfor er det vigtigt, at du vurderer din investering i forhold til den tidshorisont du valgte, da du fik din anbefaling af June.

 

Artiklen udgør ikke investeringsrådgivning og er ikke en opfordring til at købe eller sælge et finansielt instrument.

Afkast i Junes oprindelige (ikke-screenede) fonde

Her finder du information om Junes oprindelige ikke-screenede fonde. Afkast finder du i faktaarket (factsheet) for hver fond. Har du endnu ikke skiftet til Junes nye fonde, kan du gøre det her. De nye fonde er både screenet efter principper om ansvarlig investering og har lavere omkostninger for dig.