Positive tegn i handelskrigen hjalp alle June-fonde til positive afkast i november

November endte med at blive en god måned for afkast i Junes fonde. Alle fonde havde positivt afkast på mellem 0,81% og 3,32%. Årsagen skal findes i udviklingen på aktiemarkederne, som generelt var positive i november. Det var de af to årsager:

 

Fase 1-aftalen

Den første årsag er forventningen om, at der kommer en såkaldt ”Fase 1-aftale” i handelskrigen mellem USA og Kina. Det har skabt forventninger om at en løsning på handelskonflikten er mulig, selvom det ikke er sikkert, at det bliver i dette år. Markederne har dog ikke i stor grad rystet på hånden over dette endnu, og man forventer fortsat, at en aftale kommer på plads. Der dog stadig mange ukendte faktorer i handelskrigen.

Donald Trump har i november proklameret, at Kina er nødt til at tilbyde USA en god aftale, medmindre de varslede toldforhøjelser i december skal øges yderligere. Samtidig er Kina tilbageholdende med at acceptere kravet omkring øgning af forbruget inden for landbrugssektoren, da det er deres umiddelbart stærkeste våben i kampen mod USA.

Ligesom Kina er tilbageholdende med at imødekomme USA’s krav, så er USA afventende med at acceptere Kinas krav til aftalen. Udover en annullering af de planlagte toldforhøjelser, kræver kineserne også en annullering af de nuværende toldforhøjelser. Men ligesom kineserne vil USA heller ikke vil opgive deres umiddelbart stærkeste våben i handelskrigen, muligheden for at regulere afgifterne.

På trods af alt dette, er muligheden for en løsning et positivt tegn for aktiemarkederne og noget, som kom Junes investorer til gode i november.

 

Krisefrygten dæmpet

Den anden årsag kommer fra Tyskland og Kina hvor gode økonomiske nøgletal har lagt en dæmper på den krisefrygt, der ellers har præget aktiemarkederne i en negativ retning de seneste måneder. Begge er vigtige lande for verdens markeder, og deres økonomi viste nøgletal, der var bedre end det, mange investorer havde forventet.

 

Mildt fald i obligationskurser

Den stigende optimisme på aktiemarkederne, havde dog en lidt negativ afsmitning på obligationer, da mange investorer flyttede deres investeringer fra obligationer til aktier. Det fik obligationskurserne til at falde lidt mange steder.

 

Afkast i Junes oprindelige (ikke-screenede) fonde

Her finder du information om Junes oprindelige ikke-screenede fonde. Afkast finder du i faktaarket (factsheet) for hver fond. Har du endnu ikke skiftet til Junes nye fonde, kan du gøre det her. De nye fonde er både screenet efter principper om ansvarlig investering og har lavere omkostninger for dig.