De store stigninger fra januar og februar, fortsatte ind i marts men i lidt lavere tempo. Investeringsstragen fortæller hvorfor.

Anders Haulund Vollesen er investeringsstrateg i Danske Bank. Han arbejder med at analysere og vurdere økonomiske og politiske begivenheder, og hvordan de påvirker de finansielle markeder.

Marts blev endnu en måned med positivt afkast i alle Junes fonde. De store stigninger på aktiemarkederne, som vi så i januar og februar, fortsatte ind i marts, om end i lidt lavere tempo end de foregående måneder. Også obligationer udviklede sig positivt. De fonde med størst andel af aktier oplevede de største stigninger, mens fondene med en større andel obligationer steg mindre.

Denne tabel er opdateret 3. Januar 2020, da der var en regnefejl i den tidligere version.

 

Vi har talt med investeringsstrateg Anders Haulund Vollesen om, hvorfor det er gået, som det er gået.

Vi kan ikke tale om marts uden at tale om Brexit. Det har fyldt rigtig meget i medierne, men hvad har det egentlig betydet for Junes investorer?
”UK er Europas næststørste økonomi (Tyskland er den største, red.), så det er klart, at det er noget, som vi økonomer er meget opmærksomme på. UK har rigtig meget handel med resten af Europa, og hvis der skulle opstå en situation, hvor handlen mellem UK og resten Europa bliver mere besværlig, vil det være negativt for mange europæiske virksomheder og dermed påvirke mange europæiske aktiekurser negativt. I Danmark kan det potentielt ramme landbruget hårdt, da det har meget eksport til England. Men intet er afgjort endnu, og vi forventer ikke, at det ender med et hårdt brexit.

Så selvom Brexit trak rigtig mange overskrifter i marts, har det kun trukket aktiekurserne i Europa en smule ned i marts. Og fordi europæiske aktier kun typisk udgør ca. 25% af aktierne i en June-investering, har det ikke haft den store indflydelse i den forgange måned. ”

Hvor kommer den positive udvikling i månedens afkast så fra?
”Der skal man se til udviklingen i den anden store handelskonflikt i verden: den mellem USA og Kina. Der er stadig ikke lavet en endelig aftale, men alene forventningen om, at den kommer, og at den bliver bedre end den gamle, har en positiv indvirkning på aktiekurser i hele verden. Og så er der ogsåtegn på, at den kinesiske økonomi er ved at komme op i højt gear igen, og det er altså godt for aktierne i Asien, men også i Europa hvor mange af selskaberne tjener flest penge uden for Europas grænser. ”

Hvad med obligationerne? Både June Moderate og June Balanced, som har store andele
obligationer, har positive afkast. Hvad skyldes det?
”Helt generelt kan man sige, at de store centralbanker er vigtige for udviklingen i
obligationsmarkederne. Både FED (Federal Reserve, USA’s centralbank) og ECB (EU’s centralbank) har understøttet markederne og signaleret, at de ikke har planer om at hæve renterne. Det har smittet positivt af på kurserne på obligationer og været positivt for afkastet i June. ”

Afkast i Junes oprindelige (ikke screenede) fonde

Her finder du information om Junes oprindelige ikke-screenede fonde. Afkast finder du i det faktaarket (factsheet) for hver fond. Har du endnu ikke skiftet til Junes nye fonde, kan du gøre det her. De nye fonde er både screenet efter principper om ansvarlig investering og har lavere omkostninger for dig.

 


Vil du også investere med June?