Aktiemarkedet trykkede på ”reset” i januar, og den deprimerende stemning fra december blev afløst
af solide kursstigninger på tværs af de globale aktieregioner.

Årsagen til de opløftende kursstigninger var dels en forventning om lavere renter i længere tid, hvilket generelt understøtter aktiemarkedet, men også dels at USA og Kina nærmede sig hinanden i at finde en løsning på handelskonflikten. Den konflikt har præget aktiemarkederne negativt de seneste mange måneder.

Det betød, at Junes fonde oplevede afkast mellem 2,92% og 6,68% De fonde med størst andel af aktier præsterede de højeste afkast, mens de fonde med størst andel af obligationer bød på mere moderate afkast, da renteniveauet ikke bevægede sig voldsomt i januar.

 

Fortsat uløste politiske konflikter

To vigtige politiske temaer, som også påvirker finansmarkederne, er fortsat Brexit-kaosset i Storbritannien og handelskonflikten mellem USA og Kina. Selvom bølgerne går højt begge steder, regner vi stadig med, at briterne finder en løsning, der ikke ender med et crash ud af EU. Mellem USA og Kina ser vi masser af grunde til, at det rent faktisk er i begge parters interesse at indgå en aftale. Det gælder særligt for Donald Trump, som de seneste måneder har måttet skæve til aktiemarkederne i USA og sande, at investorerne ikke har syntes om hans hårde linje. Samtidigt har bekymring for en vækstnedgang i USA også holdt forventningerne til centralbankens renteniveau nede. Det kan betyde lavere låne- og gældsomkostninger for de amerikanske selskaber i længere tid endnu.

Derfor er vores forventning, at der er gode grunde til at forblive optimistisk som investor de kommende måneder. Men i et finansmarked, der er påvirket og afhængigt af politiske gennembrud, må man stadig forvente udsving.

 


Vil du også investere? Prøv June

Afkast i Junes oprindelige (ikke screenede) fonde

Her finder du information om Junes oprindelige ikke-screenede fonde. Afkast finder du i det faktaarket (factsheet) for hver fond. Har du endnu ikke skiftet til Junes nye fonde, kan du gøre det her. De nye fonde er både screenet efter principper om ansvarlig investering og har lavere omkostninger for dig.