Se investeringsstrategens råd til, hvordan du skal forholde dig, når markederne falder, og om de lave kurser betyder, at det nu er et godt tidspunkt at købe.

2018 var et år med markante negative udsving på verdens aktie- og obligationsmarkeder. Det har Junes investorer også mærket, og vi kan se på de kommentarer og spørgsmål, vi får fra brugerne, at det er noget, som mange af jer er frustrerede over.
Det har vi naturligvis fuld forståelse for. Derfor har vi talt med Danske Banks investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen om, hvad man som investor skal gøre i sådan en situation – og hvad det kan betyde for fremtiden.

Start din investering på 10 minutter


Kom i gang nu

Lars Skovgaard Anderssen, investeringsstrateg Danske Bank

 

Hej Lars. Hvad skal man gøre som June-investor oven på et år som 2018, hvor mange har set deres investering falde et par procent i værdi?

”Når vi taler investering, er vinderne typisk dem, der har is i maven på de rette tidspunkter og tænker langsigtet, og jo længere tidshorisont man har som investor, jo mindre har risikoen for tab historisk set været. Vores
anbefaling er derfor generelt, at investorer skal holde fast i deres
investeringer, hvis de har den rette sammensætning af investeringer set i
forhold til deres økonomi, tidshorisont og risikovillighed.

Men det er desværre en helt klassisk historie, at investorer bliver grebet af frygt i perioder med kursfald og sælger ud af deres investeringer”.

 

Der har stået meget om aktiemarkedet i medierne i 2018, men hvor meget faldt kurserne egentlig?

“Samlet set gav globale aktier i 2018 et negativt afkast på omkring 8% – Junes fonde gav negative afkast mellem 2% og 6%, fordi de også investerer i obligationer, som faldt mindre end aktier.

Men selv om vi de seneste år har været vant til betydeligt bedre afkast, er det altså intet særsyn, når vi ser på aktiemarkedet i et længere perspektiv. Der vil altid være perioder med kursfald på aktiemarkedet. Sådan er aktiemarkedets natur, og det skal man være bevidst om som investor. Men på længere sigt har aktier historisk set givet et betydeligt højere afkast end obligationer, og det forventer vi også fremover.

Samtidig viser historien, at aktiekurserne altid har rettet sig igen efter perioder med store kursfald. Det er selvfølgelig ingen garanti for, at det også vil være tilfældet i fremtiden, men vi har absolut ingen grund til at tro andet.

Dem, der har investeret længe og har oplevet finanskrisen, ved godt, at de klarer sig igennem perioder med kursfald. Men det kan være sværere, hvis man er ny i investering og oplever store udsving og faldende aktiekurser for første gang. Så skal man huske på, at selv om vi under finanskrisen oplevede meget store kursfald, ligger det danske aktiemarked stadig omtrent dobbelt så højt i dag, som da aktiemarkedet toppede før finanskrisen i 2008.

Det er derfor, det er så vigtigt at tænke langsigtet og holde fast i sin investering – også, eller måske især, i de dårlige perioder.”

 

 

Men kan man ikke bare sælge sin June-investering nu og så investere pengene igen, når markedet begynder at stige igen?

“Det er der mange, der har prøvet at gøre med investeringsprodukter, der minder om June, men vores erfaring er, at de havner i en situation, hvor de ikke når at investere igen, når kurserne begynder at stige. Det er næsten umuligt at forudsige, hvornår markederne begynder at stige igen – så vi anbefaler aldrig vores investorer at prøve at “time” markedet”.

 

Hvad så med fremtiden – er der grund til at tro på, at det bliver anderledes i 2019?

“Vi forventer klart, at 2019 bliver bedre end året, der gik. Den økonomiske vækst er forholdsvis solid, ledigheden er lav – ikke mindst i USA – og inflationen er behersket. Det var også tilfældet i 2018, men der dukkede usikkerheder som rentestigninger og handelskrigen mellem Kina og USA op og skabte uro på markederne. I 2019 forventer vi, at der igen kommer fokus på de underliggende faktorer i økonomien, som ser stærke ud.

Der er også udsigt til, at de store virksomheder, som udsteder aktierne på verdens børser, over en bred kam vil kunne øge deres indtjening og omsætning. Derfor har vi også en forventning om, at aktierne gradvist vil indhente det tabte.”

 

Så alt tegner bare godt for 2019, eller hvad?

“Der er naturligvis altid en risiko for, at det kan gå anderledes, end analytikerne forventer. Som det ser ud lige nu, er de største usikkerhedsfaktorer, hvor meget og hvor hurtigt renterne fortsætter i vejret i USA, og hvordan handelskrigen mellem USA og Kina udvikler sig. Fører disse usikkerhedsfaktorer til forstærket frygt for en økonomisk nedtur, kan det helt afgjort medføre yderligere udsving på de finansielle markeder. Overordnet vurderer vi dog, at pilen peger opad, og vi forventer et større afkast fra aktier end fra obligationer i 2019.”


Prøv June - start en investering