Negativ udvikling for alle June-fonde

Oktober bød på store fald på aktiemarkederne over hele verden. Det har naturligvis smittet af på udviklingen i Junes fonde, og alle, der investerer med June, har oplevet fald i deres investerings værdi i oktober. Det er aldrig sjovt at se sin investering falde i værdi, men det er vigtigt at huske at se på sin investering i forhold til sin tidshorisont og ikke gå i panik.

 

Gys og gru på aktiemarkederne i oktober

På aktiemarkederne oplevede investorerne faldende kurser på grund af højere renter, den stadig uforløste handelskrig mellem USA og Kina, og konflikten mellem Italien og EU, som bunder i usikkerhed om, hvorvidt Italien har råd til at betale af på sin høje gæld i fremtiden.

Det trak aktiemarkederne ned i mørket på tværs af verdens regioner. Alene i Danmark oplevede C25-indekset et tab på 8,5%, og det amerikanske indeks S&P 500 havde et tab på 6,9% – den værste måned siden september 2011.

 

Grund til optimisme

Kigger man overordnet på økonomierne, mener vi dog, at der er grund til at være optimistisk. De stigende renter er et tegn på, at det faktisk står godt til i mange økonomier, og på længere sigt forventer vi, at det vil være godt for aktiemarkederne. Både i USA og Europa rapporterer selskaberne i øjeblikket stadig høj vækst i indtjening.

Modsat aktierne lod obligationsmarkederne sig ikke skræmme så let. Derfor har Junes fonde med den største andel af obligationer oplevet det mindste fald, med et afkast på -1,41%, mens fonden med den største andel af aktier havde et fald på -5,46%

At Junes fonde trods alt oplevede mindre tab end både C25 og S&P 500 skyldes, at June altid investerer med stor spredning til forskellige regioner og sektorer inden for både aktier og obligationer.

 

Som en yo-yo i en elevator

Når man investerer, må man altid forvente, at kurserne svinger – både op og ned. Jo mere risiko man investerer med, jo større må man forvente, at disse udsving bliver.

Men; man skal altid huske at kigge på sin investering i forhold til hele den tidshorisont, man har valgt. På kort sigt vil markederne altid svinge op og ned, men det interessante for dig som investerer er, hvad din investering er værd den dag, du sælger den – og ikke så meget hvad der sker i mellemtiden.

En velkendt investorkliché lyder, at aktiemarkederne er som en yo-yo i en elevator. På kort sigt bevæger det sig hurtigt op og ned (som en yo-yo) – men det er bevægelserne over længere tid (elevatoren), der er det vigtige. Og når man investerer i brede indeks, som man gør med June, får man typisk ikke noget ud af at sælge og købe for at undgå perioder med nedgang. Det kan du læse mere om her.

 

Hvad kan man lære af historien?

Kigger man på udviklingen i det globale aktie-indeks MSCI-world siden 1969, ser man, at hver gang der har været voldsomme fald (meget større end det vi har set i oktober), som fx under både Dot Com-boblen (2000) og Finanskrisen (2008), så har markederne efterfølgende bevæget sig højere op igen. Der er ingen garantier for, at historien gentager sig, men hvis du er nysgerrig, kan du tage et kig på denne blogpost.