Både sol og regn på aktie- og obligationsmarkederne i den sidste sommermåned

August 2018 bød på både sol og regn på aktie- og obligationsmarkederne. En ellers stærk regnskabssæson i USA og stærk økonomisk udvikling i Europa blev modvægtet af stigende usikkerhed omkring en global handelskrig og finansiel uro blandt visse af de såkaldte emerging markets.

Alt i alt endte Junes fonde med afkast på mellem -0,35% og +0,35% for august måned. På trods af udsvingene på aktiemarkederne var det de June-fonde med flest aktier, som klarede måneden bedst. De defensive fonde med flere obligationer faldt lidt tilbage på grund af svagt stigende renter. Obligationskurser bevæger sig modsat obligationsrenter.

 

Solidt fundament trods storpolitisk støj

De geopolitiske spændinger tog noget af pusten af markederne i løbet af august. Fornyede spændinger i handelsaftaler mellem USA og både Kina, Tyrkiet og Europa tog overskrifterne og holdt aktierne tilbage pga. udsigten til, at USA implementerer endnu flere straftolde den nærmeste tid – specielt rettet mod Kina. Samtidigt oplevede en håndfuld valutaer fra emerging markets et markant kursfald på baggrund af dårlige økonomiske forhold, og dette var ligeledes med til at holde investorernes optimisme tilbage på både aktie- og obligationsmarkederne.

Til gengæld viste den afsluttede regnskabssæson, at selskaberne fortsat forventes at skabe indtjeningsvækst og vil fortsætte med at gøre det længe endnu. Sammenholdt med positive økonomiske data såsom overraskende høj vækst i USA og stærk aktivitet i Europa var dette med til at understøtte, at de fundamentale forhold for aktiekursvækst stadig er intakte. Dog skal man som investor huske på, at værdien af investeringerne kan svinge – specielt på kort sigt. Det er derfor vigtigt at vurdere sin June-investering i forhold til hele den tidshorisont, man har valgt.


Vil du investere din opsparing?