Pæne aktieafkast trods politisk støj på radaren

International politik spillede en nøglerolle på finansmarkederne i maj 2018, som bød på usikkerhed vedrørende Nordkorea og Iran, stigende spændinger for handel mellem USA og resten af verden og en ny populistisk regering i Italien.

På trods af kursudsving formåede investorerne dog at fokusere på det der betyder noget, nemlig vækstudsigter og selskabernes indtjening.

Det betød, at maj måned, på trods af modvinden, bød på generelle kursstigninger på verdens aktiemarkeder.

Denne udvikling kunne også aflæses i Junes fonde, der i maj måned gav et afkast mellem -0,64% og 2,96%. June-fondene med størst aktieandel opnåede højeste afkast, mens de mere defensive fonde, med større andele af obligationer, oplevede negative afkast. Årsagen til negative afkast på obligationer er, at der i maj måned var stigende renter. Og når renterne stiger, falder kursen på obligationer.

 

Regnskaberne reddede showet

I en maj måned med et politisk miljø med mange udfordringer overraskede selskaberne mange med meget stærke indtjeningstal for 1. kvartal 2018. Specielt i USA var regnskabssæsonen historisk stærk, og var med til at trække aktiekurserne op, både i USA og andre steder. De stærke indtjeningstal sendte nemlig også bølger af positiv stemning mod andre regioner af aktieverdenen.

Selvom maj måned nok engang bød på negative politiske overskrifter, så er det vigtigt at skille støj fra reelle økonomiske effekter, og det er netop hvad markederne har gjort. Spændinger mellem USA og Rusland, Iran og Nordkorea fylder meget i det brede mediebillede, men effekten på selskabernes indtjening i USA og resten af verden har været meget begrænset. Derfor er der fortsat tegn på, at fundamentet er på plads for, at det synkrone globale opsving kan fortsætte længe endnu, med stærk vækst og økonomisk aktivitet som følge.

 


Tabellen viser udviklingen afkast efter omkostninger i Junes fonde for perioderne: 30/4 2018 – 31/5 2018 og 29/12 2017 – 31/5 2018


Start din egen investering