April måned blev en overordnet god måned for June-investorer, der kunne nyde godt af positiv udvikling på aktiemarkedet og et ekstra skub fra en svækket Euro.

Den positive udvikling har kunnet aflæses i Junes fonde, som i april måned har givet et afkast mellem 0,67% og 4%. Investorerne i de fonde med højest aktieandel har oplevet det højeste afkast, mens investorer i de mere defensive fonde med høj obligationsandel har oplevet lavere, men dog positive afkast.

 

Regnskaber ledsaget af høje forventninger

April måned var i høj grad været præget af regnskabsaflæggelser fra aktieselskaber verden over. Specielt de amerikanske selskaber har været i fokus, da forventningerne til indtjeningen her har været tårnhøje – og alligevel er det endt med at de fleste selskaber har overgået forventningerne. Dette har hjulpet med til at skubbe aktiekurserne op, men selv de mindste skuffelser på indtjening eller fremadrettede forventninger er blevet straffet hårdt af investorerne.

Overordnet set har regnskabssæsonen været en kærkommen påmindelse om, at den globale økonomi stadig er i højt gear, og at forbrugs- og investeringsaktiviteten er solid. Selvom handelskonflikten mellem USA og Kine stadig spøger i kulissen, og renteforhøjelser ser ud til at fortsætte i USA, vil det globale vækstbillede forblive intakt.

Det er vigtigt at vurdere sin investering over hele investeringsperioden, og har man et langt sigte, må man forvente, at der vil komme korrektioner, og at markederne kan falde undervejs.

 

Tabellen viser udviklingen afkast efter omkostninger i Junes fonde for perioderne: 29/3 2018 – 30/4 2018 og 29/12 2016 – 30/4 2018

 


Start din investering på 10 minutter