Efter en stærk start på året fik vi i februar den anden side af investeringsverdenen at se; øget markedsusikkerhed og negative udsving på tværs af alle regioner

Februar startede med markante negative kursudsving, men uroen lagde sig relativt hurtigt, og over resten af måneden formåede aktiemarkederne at genvinde over halvdelen af det tabte.

Det store kursfald i februar skyldtes ikke politiske beslutninger, dårlige virksomhedsregnskaber eller større samfundsøkonomiske problemer, men bundede snarere i psykologi ovenpå en periode med usædvanligt stor stabilitet og lav volatilitet.

Den negative udvikling har også påvirket Junes fonde, som i februar har haft negative afkast på mellem 0,29% og 1,80%. Investorerne i de June-fonde med de højeste aktieandele – og dermed mest risiko – har oplevet de største fald, mens investorer i fonde med en høj obligationsandel – og dermed lavere risiko – har kunnet notere mindre nedgang.

Udvikling i Junes fonde, februar 2018

Sådan har Junes fonde udviklet sig i februar 2018

Tabellen viser udviklingen afkast efter omkostninger i Junes fonde for perioderne: 31/1 2018 – 28/2 2018 og 29/12 2016 – 28/2 2018

Årsagen til den negative udvikling i februar

Årsagen til den negative udvikling skal paradoksalt nok findes i gode nyheder fra USA. De arbejdsmarkedstal, som blev offentliggjort i starten af februar, så nemlig så stærke ud, at det udløste nervøsitet for, at centralbanken i USA kunne finde på at stramme skruen og hæve renterne mere end hidtil antaget. Når renterne stiger, giver det sværere levevilkår for aktieselskaberne, og mange investorer har formentligt investeret ud fra en forventning til renteudviklingen, der ikke afspejlede den amerikanske centralbanks forventninger. Det er denne forskel i forventningerne til rente, som udløste de negative kursbevægelser – ikke bare i USA – men på alle verdens aktiemarkeder, hvilket blev forstærket yderligere af algoritmehandler, som automatisk solgte ud, da markederne dykkede.

Udsigten til højere renter har også flyttet kurserne på obligationer en smule ned, men ikke i lige så høj grad som på aktiemarkedet. Det er grunden til, at June-fondene med mange obligationer har klaret sig bedre. Obligationskurser bevæger sig nemlig modsat renter.

 

Fundamentet er stadig på plads

Overordnet set er der dog stadig grund til at forblive optimistisk. Den globale økonomi er i topform, vækstudsigterne ser bundsolide ud, og den seneste regnskabssæson har givet bevis på, at virksomhedernes indtjening retfærdiggør fortsatte aktiestigninger. Og selv om obligationer giver en lav rente, bidrager de med værdifuld stabilitet til porteføljen i perioder med turbulente aktiemarkeder.

Det bedste råd, når bølgerne på finansmarkeder går højt, er at holde fast i din investeringsstrategi og ikke gå i panik. Det er vigtigt at vurdere en investering over hele investeringsperioden, og har man et langt sigte, må man forvente, at markederne kan falde undervejs.

Prøv June

Med June kan du komme i gang med at investere på 10 minutter. Prøv selv på June.dk eller find 'June by Danske Bank' i App Store.