Læs Danske Banks kommentar på faldet og hvad der ligger bag

Mandag d. 5. februar oplevede det amerikanske aktiemarked er stort fald i kurserne. Eksempelvis faldt indekset S&P500 (som indeholder 500 af de største amerikanske virksomheder) med 4,1%. Det er det største kursfald på en enkelt dag siden 2011. Da de europæiske børser åbnede her til morgen, har de også oplevet store kursfald.

Som investor med June vil disse fald kunne ses direkte på værdien af din investering. Hvis du har en fond med en relativt stor andel af aktier (June Opportunity og June Progressive), vil udsvinget være mere markant, end hvis du har en fond med flest obligationer (June Balanced, June Moderate og June Defensive). Obligationsmarkedet er dog også faldet, men ikke så meget som aktiemarkedet.

 

Vurdér din investering i forhold til din tidshorisont

Aktiemarkederne går altid op og ned, og jo mere risiko man har investeret med, jo større vil disse udsving være – både op og ned. Det, som man altid skal holde sig for øje, er at se sin investering i forhold til den tidshorisont, man har valgt. Markederne kan svinge i værdi på kort sigt, men det er hvad der sker over hele din tidshorisont, der er det vigtigste for din investering.

Historisk set har der været perioder med nedgang – og nogle af dem lange, fx i forbindelse med finanskrisen i 2008 og Dot Com-boblen omkring årtusindeskiftet. Men hvis man ser på den lange bane over en årrække, har markederne oplevet fremgang. Det kan man se på denne figur, som viser udviklingen i det globale MSCI-indeks siden 1969.

 

Danske Banks kommentar til de store kursfald

Udsvinget i går var det største, markederne har oplevet i flere år. Det er langt fra sikkert, at denne ustabilitet er overstået, men i dag har Danske Banks investeringseksperter, som også er dem, der overvåger og justerer Junes fonde, publiceret en kommentar, som bl.a. påpeger følgende fire punkter:

1) Det bunder mere i psykologi end opbremsning i økonomien
Det store fald i værdien af aktier skyldes ikke politiske beslutninger, dårlige virksomhedsregnskaber eller større samfundsøkonomiske problemer. Der er snarere tale om, at investorerne sælger ud af deres aktier af mere tekniske årsager, og efter vores vurdering bunder uroen derfor mere i psykologi end i velbegrundet frygt for en opbremsning i økonomien.

2) Forskellige forventninger til rentens udvikling
Årsagen til faldet er formodentlig, at mange investorer i USA har investeret ud fra forventninger om renteudviklingen, der ikke afspejlede den amerikanske centralbanks renteforventninger. I fredags blev der nemlig publiceret en arbejdsmarkedsrapport, som viste en lønfremgang i USA. Stigende lønninger kan øge inflationen og føre til stigende renter, og derfor medførte rapporten usikkerhed omkring centralbankens rentepolitik. Stigende inflation er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men frygten i markederne er, at centralbanken kan blive tvunget til at hæve renten hurtigere end ventet. Det giver usikkerhed hos både privatpersoner og virksomhederne, da højere renter gør det dyrere for dem at låne penge. Umiddelbart ser de samfundsøkonomiske indikatorer dog positive ud, og hverken centralbankerne i USA, Europa eller Japan har reageret på dette eller ændret deres planer.

3) Mange vil sælge på samme tid
Aktiemarkederne er steget 50% siden februar 2016, så det er ikke uventet, at der på et tidspunkt ville komme et større fald, også kaldet en ‘korrektion’. Den lange periode med stigning har betydet, at nogle investorer har en større andel aktier end tilrådeligt, og med store stigninger og en stigende kortsigtet usikkerhed har nogle valgt at nedbringe deres aktieandele ved at sælge dem. Det har været med til at gøre faldet større end normalt, da mange vil sælge på samme tid.

4) Man må forvente korrektioner i stigende markeder
I perioder hvor økonomien ikke er i recession, ser man ofte positive afkast på aktier. Men man oplever også lejlighedsvist større korrektioner, hvor kurserne falder meget på kort tid. I 2017 oplevede vi ingen af disse.

Du læse hele kommentaren her.
Hvad kan du gøre som June-investor?

Det bedste råd er at holde fast i din investeringsstrategi og ikke gå i panik. Det er vigtigt at vurdere din investering over hele investeringsperioden, og har du et langt sigte, må man forvente, at der vil komme korrektioner, og at markederne kan falde.

Vores investeringseksperter overvåger markederne og foretager de tilpasninger af June-porteføljerne, som de vurderer er hensigtsmæssige i forhold til den aktuelle markedssituation og forventningerne til markedernes fremtidige udvikling. Korrektioner kan nemlig også ses som en mulighed for at købe aktier til lavere priser, når uroen er overstået. Det kan den være efter nogle uger, eller det kan være efter fire måneder, som man så i 2011. Lige nu og her kan man dog ikke vide det med sikkerhed.