Han har været både børsmægler, bankdirektør og aktieanalytiker. Men hvordan investerer Leonhardt Pihl selv?

Direktøren for Dansk Aktionærforening har været både børsmægler, bankdirektør og aktieanalytiker. Han er med andre ord ekspert i at få andres penge til at vokse. Men hvordan går det med hans egne investeringer? Læs her, hvordan Leonhardt Pihls egen portefølje ser ud, og om han har lært noget af de finanskriser, han har stået midt i.

Hvordan opstod din interesse for investering?

Den fik jeg med hjemmefra. Begge mine forældre var selvstændige, og dengang min far fyrede den største kunde, var vi godt klar over, at der blev små julegaver det år. Mine forældre kunne på den anden side også være helt overstadige, hvis de havde opnået et virkelig godt resultat. Som barn fik jeg altså føling med, at det går op og ned som selvstændig, og jeg fik et forholdsvis afslappet forhold til risiko. Af samme grund har det at investere i f.eks. aktier ikke virket hverken odiøst eller farligt for mig.

Start din investering på 10 minutter


Kom i gang nu

Hvornår begyndte du at investere?

Jeg er cand.merc. i finansiering og regnskab. Under min studietid fik jeg oparbejdet en pæn nettoformue ved at arbejde i mine forældres virksomhed. Den investerede jeg i obligationer. Dengang var investering i obligationer noget mere fordelagtigt end i dag, fordi renten var op mod 20%. De sidste år af studiet blev jeg aktieanalytiker og begyndte at investere mere aktivt i aktier. For når du som aktieanalytiker sidder og laver analyser, der skal publiceres, kommer du dybt ned i de enkelte aktier, og der kan du godt finde på at følge dit eget råd. Det var nok i den periode, at jeg var mest aktiv med mine investeringer.

Var du mere risikovillig i den periode?

Ja, helt klart. Jeg havde en langt mere aktiv og spekulativ investeringsprofil, da jeg var yngre. Faktisk var jeg direktør for et børsmæglerselskab under Sorte Mandag i 1987, hvor det hele bragede sammen. Der var helt andre og meget lempelige regler for insideres handel med værdipapirer dengang. Det er der heldigvis blevet strammet op på.

Senere gik jeg fra at være børsmægler til at bruge den anden del af min uddannelse; nemlig regnskabsdelen, og få arbejde i Danske Bank. Der kom jeg ind i et helt andet miljø, hvor jeg fik stukket en pensionsopsparing i hånden. I bankverdenen er der en del begrænsninger for, hvad du selv må handle med, når du sidder som chef i en økonomifunktion. Det betød, at min opmærksomhed ikke var rettet mod investeringer på samme måde, og jeg kom lidt længere væk fra aktiemarkedet. En stor del af min opsparing i den periode var via min pensionsordning.

Hvordan ser din portefølje ud i dag?

Min investering er delt i tre; som mange andre sidder jeg med en god klump friværdi, altså investering i ejendomme. Derudover har jeg ca. 25-30% i pensionsordninger med forskellige grader af selvbestemmelse og risiko. Og så har jeg lidt under en tredjedel i frie midler, der er investeret i hovedsageligt investeringsforeninger og ETF’er. Dem følger jeg hele tiden og ser, om de giver det forventede afkast. Og jeg skeler også til fordelingen indenfor sektorer og geografiske områder for at skabe mest mulig spredning.

Så det er begrænset med aktier?

Indtil 2016 var jeg bankdirektør i BRF og brugte en stor del af min vågne tid på at komme igennem finanskrisen, så det var ikke den mest oplagte periode at bruge tid på at gå ud og købe og sælge aktier. Nu, hvor min hobby og mit arbejde passer lidt bedre sammen, kan jeg godt lide at tage rattet selv og kigge nærmere på enkelte aktier, så længe porteføljen ikke bliver sat over styr. Jeg har en lille pulje, som bliver investeret i f.eks. finansielle virksomheder, fordi jeg har en god forståelse for dem. Desuden investerer jeg lidt i både dansk og udenlandsk biotech. Jeg har tidligere beskæftiget mig professionelt med pharma, medico og venture, og det er sjovt at følge, fordi det er spændende områder, hvor der sker noget, men jeg er klar over, at den slags aktier er forbundet med en høj risiko.

Hvordan vil du beskrive dig selv som investor?

Jeg er sådan en køb-og-behold-type med lidt rebalancering og middle of the road risikomæssigt. Jeg har haft den fornøjelse at være med i en 2-3 finanskriser og krak efterhånden. Som nævnt var jeg børsmægler under Sorte Mandag, og jeg sad i direktionen i en bank i Luxembourg, da IT-boblen sprang i 2002, og så har jeg været en tur igennem finanskrisen de sidste år. Jeg har siddet og skullet hive penge hjem fra folk, der har disponeret dårligt, overdrevet og spekulativt. Der får man lidt perspektiv på, hvor store evner man egentlig har, og bliver lidt mere moderat.

Hvor stort afkast har du?

Ca. 8-12% de seneste år, og det er fint ift. min risikoprofil.

Er der nogle investeringer, du ville ønske, du havde foretaget?

Det havde da været dejligt, hvis jeg havde set Genmab fra starten.

Er der nogle investeringer, du fortryder?

Nej, der er ikke nogen, hvor jeg har tabt bukserne. Der er nogle, der har skuffet, og hvor jeg har tabt penge, men det er spillets regler.

Hvilket investeringsråd vil du give til de yngre?

Det vigtigste råd er at komme tidligt i gang, og det er mere vigtigt end nogensinde, fordi de unge mennesker kommer til at leve fantastisk længe, det vil der ikke være offentlige budgetter til at finansiere. Der vil være en vis forventning til levestandarden livet igennem, så det bedste, bedsteforældre – eller forældre – kan gøre, er at åbne en børneopsparing eller aldersopsparing til deres børnebørn. Desuden vil jeg anbefale alle at have et vågent øje på omkostningerne ved deres investeringer. Det er afgørende på den lange bane, hvad man betaler i omkostninger, og det at handle meget ved at købe og sælge aktier medfører højere omkostninger. Så vær langsigtet i dine investeringer. Jeg investerer selv langsigtet, og hvis jeg af en eller anden grund ikke fik set til mine investeringer de næste fem år, skulle jeg gerne kunne komme hjem og se, at de stadig havde det fint.

I blog-serien “Vis mig din investering” taler vi med en række markante personligheder, som har en særlig passion eller indsigt, som vi synes, kan bringe en spændende vinkel på investering. Deltagerne deler deres egne holdninger og erfaringer. De forholder sig ikke til June og afspejler ikke nødvendigvis Danske Banks holdning til investering.

Kom i gang med at investere med June

Det tager kun 10 minutter at få en anbefaling til en investering som passer til dig og din økonomi. Du kan investere helt ned til 100 kr. og tage penge ud, når du skal bruge dem.