2017 var første hele kalenderår, hvor Junes fonde var aktive. Årets afkast endte mellem 1,94% og 9,11%.

2017 var det første kalenderår, hvor Junes fem fonde var aktive. I årets løb har der været måneder med både negative og positive udsving, men set over hele året har alle fonde givet positive afkast. June Opportunity har givet det største afkast på 9,11%, mens June Defensive har givet det mindste afkast på 1,94%.

Tabellen viser afkast i Junes fonde efter omkostninger i perioden 30/12-2016 til 31/12-2017. Det er kun kunder, som har haft deres June-investering i hele perioden, der har oplevet præcis disse afkast.

 

Forskellig risiko giver forskelligt afkast

Det er helt forventeligt, at fondene giver forskellige afkast. Junes fonde adskiller sig nemlig fra hinanden ved at have en forskellige fordeling af aktier og obligationer (via ETF’er). De fonde, som investerer mest i aktier, er dem med størst risiko. På grafen herunder kan man se, at fondene med den største andel af aktier også er dem, der har haft de største udsving, men også givet et højere afkast set over hele året. Det skyldes, at aktier, på trods af større udsving op og ned i årets løb, har givet større afkast end obligationer, når man ser over hele året.

Den dårligste periode oplevede fondene i august, mens de største stigninger fandt sted i oktober. Hvorfor det skete, kan du læse mere om i vores månedlige overblik.

 

June-fondenes udvikling i 2017

Afkast i Junes fonde 2017

Grafen viser udviklingen (efter omkostninger) i Junes fonde i perioden 30/12-2016 til 31/12-2017. Graferne er indekseret så de alle starter i 100. Værdien d. 31/12/2017 viser således årets samlede afkast for hver fond. Der er altid en risiko forbundet med at investere, og der er ingen garanti for, at fondene i fremtiden vil udvikle sig på samme måde, som de har gjort hidtil, ligesom afkastet kan blive negativt og føre til tab.

 

Indeksinvestering med global spredning og løbende optimering

June fonde investerer alle i indeks-fonde via ETF’er, som dækker alle de største sektorer og regioner i verden. Derfor bliver din June-investering påvirket af udviklingen på de finansielle markeder mange forskellige steder i verden. Junes fonde bliver løbende overvåget og justeret af Danske Banks investeringseksperter. Læs mere om, hvordan de gør.

 

Prøv June

Det tager kun 10 minutter at få en personlig anbefaling til en investering med June, som passer til dig og din økonomi. Prøv selv på June.dk