Nu kan virksomheder også investere med June og potentielt få mere ud af penge, som står stille i banken til enten nul eller negativ rente.

Det er ikke kun privatpersoner, der kan investere med June. Nu åbner vi nemlig også op for, at virksomheder med en virksomhedskonto i Danske Bank kan investere deres overskydende likviditet (dvs. penge de ikke står og skal bruge nu og her) i Junes fonde.

Start din virksomheds investering


Kom i gang nu

 

Virksomhedsejerens udfordringer

De fleste virksomhedsejere er, af gode grunde, mest fokuseret på at få deres forretning til at vokse og konstant forbedre deres produkter og services, så de kan nå ud til flere kunder. Det er (næsten) altid forbundet med masser af hårdt arbejde, søvnløse nætter og en stor portion hjerteblod.

Men mange virksomhedsejere oplever også, at når de har fået gang i forretningen, opstår der et nyt problem: Hvad gør man med de penge, som virksomheden har optjent, indtil de skal bruges eller udbetales? Og hvordan kombinerer man både fleksibilitet og en mulig positiv forrentning af virksomhedens “opsparing”?

Ligesom private opsparinger bliver virksomheders opsparinger også løbende mindre værd, fordi inflationen udhuler pengenes købekraft. Priserne på råvarer, services, eller lønninger til ansatte stiger også en smule hvert år pga. netop inflationen. Hertil kommer, at en del virksomheder i dag betaler negative renter på deres konti. Det betyder, at de betaler penge for at have dem stående på en helt almindelig konto.

Ifølge de nyeste tal fra Dansk Erhverv kommer danske virksomheder til at betale over 317 millioner kroner i negative renter i 2017.

“Det kan derfor ikke undre, at man som virksomhedsejer begynder at se sig om efter alternative måder at placere sine penge på. Hvis pengene ikke skal investeres i ens egen virksomhed, kan investeringer i værdipapirer være et fornuftigt alternativ til en indlånskonto med negative renter. Blot må man som investor aldrig glemme, at der er en direkte sammenhæng mellem afkast og risiko,” siger Louise Riisgaard, Markedschef i Dansk Erhverv.

 

June for virksomheder

Vi vil gerne give ejerne af små og mellemstore virksomheder flere muligheder. Derfor åbner vi nu op for, at de kan investere virksomhedens opsparing med June. På den måde kan pengene potentielt blive til flere, i stedet for at blive udhulet af både inflation og negative renter.

 

Fuld fleksibilitet

En virksomheds liv indeholder altid indeholder et vist element af uforudsigelighed. Der kan opstå uforudsete situationer, hvor man har mere brug for likviditet nu og her. Med June kan man altid trække virksomhedens penge ud, når behovet opstår – ligesom man kan øge investeringens størrelse når som helst. Uden ekstra omkostninger af nogen art.

Det tager fem bankdage at trække penge ud af June. Når du gør det, bliver din investering solgt til den gældende markedsværdi. Den kan være højere eller lavere end den pris du købte investeringen til.

Som udgangspunkt bør du ikke investere penge, som du forventer, at virksomheden skal bruge inden for 3 år.

 

Investeringsomkostninger vs. negative renter

Selvom Junes omkostninger er højere, end hvad man sandsynligvis ville betale i negativ rente på en virksomhedsopsparing, så får man med en investering via June muligheden for at få mere ud af pengene – den mulighed har man ikke med en konto med negative renter.

 

Simpel adgang til professionel investering

Når man investerer med June på vegne af en virksomhed, foregår det via samme simple brugerflade, som når man investerer som privatperson. Og det er de samme fem June-fonde, man kan vælge at investere i. Fondene har hver sin risikoprofil og investerer i et bredt udvalg af indeksfonde (ETF’er) over hele verden, som fordeler din investering til aktier og obligationer i over 1000 forskellige virksomheder.

De fonde som indeholder den største andel af aktier har den højeste risiko, mens de fonde, som overvejende investerer i obligationer, har lavest risiko. Læs mere om fondene her.

Der er altid en risiko for tab ved at investere, men ved at have stor spredning på denne måde, kan man gøre den mindre og opnå et afkast, som følger markedets gennemsnit.

Junes fonde bliver løbende overvåget og optimeret af Danske Banks erfarne investeringseksperter. De holder øje med udviklingen i Junes fonde og sørger for, at investeringerne over tid holder det risikoniveau, som du har valgt. De kan også vælge at justere på fondenes investeringer for at optimere fondenes afkast i forhold til Danske Banks forventninger til udviklingen på de finansielle markeder.

 

Hvilke typer af virksomheder kan investere med June?

Hvis du er virksomhedsejer og har et ApS, IVS eller enkeltmandsvirksomhed, der benytter virksomhedsskatteordningen, kan du investere din virksomheds opsparing med June. På june.dk/business kan du læse mere om løsningen og komme i gang med at oprette en June-investering.

Til forskel fra den oplevelse privatpersoner har, når de bruger June, beregner Junes robo-advisor ikke en anbefaling til virksomheder, der gerne vil investere. De skal i stedet selv vælge, hvilken af Junes fem fonde, de ønsker at investere i.

 
På nuværende tidspunkt kan man kun have én June-investering pr. person. Så hvis du allerede har en June-investering som privatperson, kan du desværre ikke oprette en for din virksomhed også. Vi arbejder dog på at gøre det muligt at have begge dele.