Derfor endte fondene med størst aktieandele måneden i et lille minus.

August var præget af geopolitiske spændinger mellem USA og Nordkorea, indenrigspolitisk uro i USA samt en yderligere styrkelse af euroen over for dollaren. Efter at have zigzagget måneden igennem endte globale aktier således august lidt lavere, end de startede, når man omregner til danske kroner. Obligationer gav positivt afkast. For Junes fonde betød det positivt afkast til fonden med lavest risiko (som har størst andel af obligationer) og negativt afkast til de June-fonde, der har højest risiko (med størst andel af aktier).

Skal man pege på én ting, der prægede dagsordenen på de finansielle markeder i august måned, var det de politiske spændinger mellem Nordkorea og USA. Forværringen af forholdet mellem de to lande fik investorerne til at trække følehornene til sig, sælge ud af deres aktier og i stedet købe op i obligationer, hvilket betød, at aktiemarkederne verden over dykkede, mens obligationer steg. Senere på måneden flygtede investorerne endnu engang fra de risikofyldte aktiver, da spændingerne igen blussede op, efter Nordkorea sendte et missil ind over japansk territorium. Det førte nok engang til aktiekursfald og lavere renter.

På den indenrigspolitiske front var der ligeledes modvind til Donald Trump, efter han ikke tog afstand fra en gruppe voldelige hvide nationalister, der hærgede gaderne i Virginia. Det betød indenrigspolitisk uro, eftersom flere politikere og forretningsfolk tog kraftig afstand fra præsidenten. Det var heller ikke noget, aktiemarkedet tog pænt imod.

Sidst men ikke mindst var valutabevægelser endnu engang i fokus i løbet af august, hvor euroen fortsatte sin stigning overfor den amerikanske dollar. Det påvirkede aktieafkastet i Junes fonde på to måder: For det første betød en stærkere euro modvind til europæiske aktier, fordi europæiske selskaber fik svækket deres konkurrenceevne, og for det andet betyder et fald i dollaren, at afkastet på amerikanske aktier udvandes, når det omregnes til danske kroner.

Når der er usikkerhed på finansmarkederne, og kurserne falder, kan det som investor nogle gange være svært at holde fast i sin langsigtede investeringsstrategi. Det er dog vigtigt at huske på, at kortsigtede udsving på markederne historisk set bliver mindre over tid. Derfor bør man altid vurdere sin investering i forhold til den tidshorisont, man valgte, da man startede investeringen.

Faldende dollarkurs udhuler væksten i amerikanske aktier

Mange af Junes investorer har på det seneste spurgt, hvordan det kan være, at deres investeringer ikke vokser mere, når nu de amerikanske aktier klarer sig så godt, og June generelt investerer en del i USA.

Siden June blev lanceret den 4. maj, er europæiske aktier overordnet set faldet, mens amerikanske aktier er steget pænt. Denne stigning er dog ikke resulteret i en stigning for Junes fonde, fordi dollarkursen i samme periode er faldet betydeligt i forhold til den danske krone.

Faktisk er dollaren faldet så meget, at væksten fra de amerikanske aktier bliver vendt til et lille fald, når man omregner til danske kroner. Det er nødvendigt at omregne til kroner, fordi det er den valuta, som investeringen bliver opgjort i, og den valuta som man investerer i June med. Derfor har væksten i amerikanske aktier ikke fået Junes investeringer til at vokse.

Hvis du vil læse mere om, hvordan udviklingen i dollarkursen har påvirket danske investorer, har Danske Banks chefstrateg, Tine Choi, skrevet om det i denne artikel på business.dk. Når man taler om valutakurser, er det vigtigt også at huske på, at ligesom valutakurserne kan have negativ indflydelse på udviklingen i fondene, kan de også bidrage positivt til udviklingen i andre tilfælde.

 

Tabellen viser June-fondenes afkast efter omkostninger. Dækker perioderne 31/7-31/8 2017 og 1/1-31/8 2017

 

Junes fonde er blevet justeret

Vores eksperter har valgt at lave en ændring til June-fondenes investeringer den 4. september 2017. Med forventninger om lidt lavere vækst i Europa og fortsat momentum i væksten i USA året ud, er Junes fonde blevet justeret, så de investerer lidt mindre i europæiske aktier og lidt mere i amerikanske aktier.


Start din egen investering