Hvad er en ETF og hvorfor investerer June i dem? Se med i denne udgave af June TALKS


ETF’er er blevet en meget populær måde at investere på gennem det seneste årti. Blandt andet fordi det er en nem måde at lave en investering med stor risikospredning til en lav omkostning.

Start din investering på 10 minutter


Kom i gang nu

ETF står for “Exchange-Traded Fund”. Det er altså en fond, der bliver handlet på en børs. ETF’er er blevet en meget populær måde at investere på gennem det seneste årti. Blandt andet fordi det er en nem måde at lave en investering med stor risikospredning til en lav omkostning.

ETF’er blev opfundet af en mand ved navn John Bogle. Han opsummerer selv sin investeringsfilosofi sådan her:  “Hold op med at lede efter nålen i høstakken. Køb hele høstakken”

Hans pointe er, at i stedet for at bruge rigtig meget tid på at kigge alle aktier i et indeks igennem og finde den ene gyldne aktie, er man bedre tjent med at investere en lille smule i alle aktier i indekset. Det er præcis det, som en ETF gør. Den giver dig mulighed for, på en meget nem måde, at købe “hele høstakken”.

Der findes rigtig mange forskellige ETF’er, som hver især dækker forskellige indeks. Et indeks er en samling af aktier eller obligationer, som ofte er de mest handlede i de enkelte lande. I Danmark har vi fx C20, som er de 20 mest handlede aktier på det danske marked.

ETF’ens kurs følger altid gennemsnittet af de virksomheder, som er en del af indekset. Derfor er vil du som investor i en ETF altid få et afkast, som svarer til det, som er gennemsnittet for alle aktier, der er i indekset. Det er derfor man siger, at en ETF altid “følger markedet”

Junes fonde investerer i mange forskellige ETF’er på én gang. Derfor bliver din investering spredt ud på mange forskellige indeks i forskellige dele af verden.

Vi bruger vores ekspertise til løbende at vurdere, hvilke ETF’er June-fondene skal investere i både i forhold til geografi og i forhold til sammensætningen mellem aktier og obligationer. Det gør vi både for at optimere afkastet og for at holde risikoen på det niveau, du har valgt.

Det mener vi er en god måde at investere på, hvor man både har mulighed for at få et afkast, der svarer til markedsgennemsnittet i de enkelte lande og samtidig har stor spredning på sin risiko.

 

Med ETF’er kan man ikke vælge enkelte virksomheder fra

Når du investerer med June, investerer du i en af Junes fem fonde. Fondene investerer i et bredt udvalg af indeks-ETF’er (Exchange-Traded Funds), som udvælges og løbende opdateres af Danske Banks eksperter. Indeks-ETF’er følger udvalgte aktie- eller obligationsindeks. De dækker dermed et bredt spektrum af mere end tusind forskellige aktier og obligationer på tværs af regioner og industrier. Når man investerer i en indeks-ETF, investerer man således en lille smule i alle de aktier eller obligationer, som indekset dækker, efter den vægt de er repræsenteret med. Et eksempel på et indeks er S&P 500, som dækker 500 af de største selskaber i USA. Her er Apple Inc. den største aktie med en vægtning på ca. 3,6%.

ETF’erne bliver ikke udbudt af Danske Bank og er derfor ikke screenet for etiske hensyn, som bankens øvrige investeringsprodukter er. Det betyder, at Danske Bank ikke har mulighed for at sortere enkelte virksomheder fra, som ellers er normal procedure. Eksempelvis virksomheder der ikke overholder internationale standarder for anti-korruption, miljø, våbenproduktion, m.m. Læs mere om screening

Se flere June TALKS