Optimistiske forventninger har ført til mindre stigning i fondenes investering i aktier

Junes fonde er blevet justeret

Torsdag den 4. maj 2017 blev Junes fonde* justeret, fordi vores eksperter vurderede, at det ville være gunstigt. Eksperterne overvåger løbende Junes fonde og optimerer dem i forhold til både risiko og mulighed for vækst inden for rammerne for, hvordan fondene bør udvikle sig. Justeringerne bliver lavet når eksperterne vurderer at det er passende, og ikke med faste intervaller.

 

En større andel af aktier

I den seneste justering har Junes fonde investeret mere i aktiebaserede ETF’er. Aktiebeholdningen er øget med ca. 2%, og beholdningen af obligationsbaserede ETF’er er uændret. Det er muligt, fordi aktierne er købt for penge, som kommer fra nye investorer i June. Aktierne er opkøbt bredt – dog med en svag overvægt af europæiske aktier.

 

Justeringen er sket, fordi eksperterne forventer at:

  • væksten i Europa, USA og Asien vil forblive på et højt niveau, og at national- og centralbankerne fortsat vil føre en lempelig penge- og finanspolitik, som vil stimulere økonomien
  • verdensøkonomien går en positiv udvikling i møde, og virksomhederne vil drage fordel af lavere ledighed og øget produktion
  • skepsissen over for Trump har været for stor, og der er stor sandsynlighed for skattelettelser, hvilket potentielt kan gavne virksomhederne
  • valget af Macron som fransk præsident vil reducere usikkerheden i europæisk økonomi

 

Ændringerne gælder alle Junes fonde med undtagelse af June Moderate, som i forvejen har en balance mellem aktier og obligationer, som passer til det risikoniveau, fonden bør have på nuværende tidspunkt. Den seneste justering ligger i forlængelse af den foregående justering tidligere på året.

 

Hvad betyder det for dig som investor i June?

Som investor i June er disse løbende justeringer en del af den service, du får med. Du behøver ikke foretage dig noget aktivt. Fondene er blevet justeret inden for de rammer, som er beskrevet i prospektet for hver fond.  

Alle investeringer skal løbende justeres og “holdes i form”. Du kan læse meget mere om hvorfor, og hvordan det virker i dette indlæg på Junes blog.

 

*Det vi i denne blogpost omtaler som “Junes fonde” er teknisk set afdelinger under fonden “Danske Invest Allocation SICAV”.